Nawigacja

Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna

Walińska Annadyrektor szkoły, wychowawca świetlicy szkolnej, rewalidacja, oligofrenopedagogika; 

Łyskawka Iwona – wychowawca oddziału przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, socjoterapia i profilaktyka, oligofrenopedagogika, rewalidacja, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, nauczyciel wspomagający;

Edyta Banucha - wychowawca oddziału przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel akademicki wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej,

Joanna Łyszyk - wychowawca oddziału przedszkolnego,

Agnieszka Madejek - wychowawca oddziału przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,

Mrozek Edyta -wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczanie indywidualne, oligofrenopedagogika;

Koścień Beata – wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyroda, rewalidacja, logopeda, oligofrenopedagogika;

Walerjańczyk Jolanta – wychowawca klasy III, rewalidacja, oligofrenopedagogika;

Krawczyk Katarzyna – wychowawca klasy V, nauczyciel języka angielskiego,plastyka, technika, nauczanie indywidualne; 

Spychalska Danuta – wychowawca klasy VI, nauczyciel matematyki, informatyki, oligofrenopedagogika; 

Leśnicka Iwona – wychowawca klasy IV, nauczyciel języka polskiego, historii; 

Renata Puławska - wychowawca klasy VII, nauczyciel historii, wos, doradztwa zawodowego, wychowawca świetlicy,

Kowalczyk Robert - nauczyciel wychowania fizycznego; 

ks. Lipnicki Marcin - nauczyciel religii;

Małgorzata Mrówczyńska - nauczyciel religii,

Szpek Beata – pedagog szkolny, nauczyciel przyrody, WDŻWR, rewalidacja, zajęcia terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne;

Sypuła Anna - nauczyciel bibliotekarz;

Czerepkow Konrad - nauczyciel biologii,

Gaik Barbara - nauczyciel języka angielskiego,

Kasprowiak Monika - nauczyciel języka niemieckiego,

Myszko Grażyna - nauczyciel techniki i informatyki,

Skoczypiec Hanna - nauczyciel języka polskiego,

Wandycz Anna - nauczyciel geografii,

Woźniak Tomasz - nauczyciel chemii,

Zimnowłocki Włodzimierz - nauczyciel fizyki,

Pilich-Pryjomska Anna - nauczyciel muzyki.


 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1
    76-004 Sianów
    ul. Armii Polskiej 33
  • (094) 31-858-34
    fax (094) 31-861-15