Nawigacja

Nauczyciele

Kadra Pedagogiczna

Walińska AnnaDyrektor szkoły, wychowawca świetlicy szkolnej, rewalidacja, oligofrenopedagogika; 

Mrozek Edyta - wychowawca oddziału przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczanie indywidualne, oligofrenopedagogika;

Koścień Beata – wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyroda, rewalidacja, logopeda, oligofrenopedagogika;

Górzyńska Jolanta – wychowawca klasy II, rewalidacja, oligofrenopedagogika;

Łyskawka Iwona – wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapia, oligofrenopedagogika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

Krawczyk Katarzyna – wychowawca klasy IV, nauczyciel języka angielskiego,plastyka, technika, nauczanie indywidualne; 

Spychalska Danuta – wychowawca klasy IV, nauczyciel matematyki, informatyki, oligofrenopedagogika; 

Leśnicka Iwona – wychowawca klasy VI, nauczyciel języka polskiego, historii; 

Kowalczyk Robert - nauczyciel wychowania fizycznego; 

ks. Lipnicki Marcin - nauczyciel religii;

Szpek Beata – pedagog szkolny, nauczyciel przyrody, WDŻWR, rewalidacja, zajęcia terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne;

Dziedzic Marek - nauczyciel muzyki;

Sosnowska Joanna - nauczyciel świetlicy;

Sypuła Anna - nauczyciel bibliotekarz;


 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1
    76-004 Sianów
    ul. Armii Polskiej 33
  • (094) 31-858-34
    fax (094) 31-861-15